Theses

Offered Master's and Bachelor's thesis topics

 • Graphical user inferface frontend for existing side-channel analysis toolkit (contact)
 • Using artificial intelligence for side-channel analysis and experimental comparison with traditional approaches (contact)
 • Post-quantum cryptography in hardware (contact)
 • Static power analysis attack (contact)
 • Acceleration of WTFHE (Torus Fully Homomorphic Encryption) using GPU (contact)
 • Acceleration of WTFHE (Torus Fully Homomorphic Encryption) using FPGA (contact)
 • Attacking VeraGreg scheme using Power Analysis (contact)
 • Attacking VeraGreg scheme using Electromagnetic Analysis (contact)
 • Remote Side Channel Attacks inside FPGA (contact)
 • Remote Side Channel Attacks inside SoC (contact)
 • Fault-Injection Attacks (contact)
 • Cryptographic/Cryptanalytic Architectures in Embedded Systems and/or Reconfigurable Devices (contact)

Defended theses

PhD theses

 • Stanislav Jeřábek: Differential Power Analysis Countermeasures in Programmable Hardware (2024) [pdf]
 • Petr Socha: Side-Channel Security of Embedded Devices (2023) [pdf]
 • Vojtěch Miškovský: Side-Channel Analysis: Efficient Attacks and Fault-Tolerant Countermeasures (2020) [pdf]

Master theses

 • Matúš Olekšák: Security analysis of electronic control units for automobiles / Bezpečnostní analýza řídící jednotky pro automobily (2022) [pdf]
 • Tomáš Přeučil: Implementation of the signature scheme Rainbow on SoC FPGA / Implementace podpisového schématu Rainbow na SoC FPGA (2022) [pdf]
 • Pavel Chytrý: FPGA Acceleration of the Baby Variant of the WTFHE Scheme / FPGA akcelerace baby varianty schématu WTFHE (2021) [pdf]
 • David Pokorný: Side-channel analysis of Rainbow post-quantum signature / Analýza postranních kanálů postkvantového podpisu Rainbow (2021) [pdf]
 • Tomáš Balihar: Influence of Synthesis Parameters on Vulnerability to Side-Channel Attacks / Vliv syntézních parametrů na odolnost vůči útokům postranními kanály (2020) [pdf]
 • Ondřej Semrád: Fast data-acquisition tools for side-channel analysis in FPGA / Nástroje pro rychlé pořizování dat při analýze postranními kanály na FPGA (2020) [pdf]
 • Jan Říha: Implementation and Effectiveness Evaluation of the VeraGreg Scheme on a Low-Cost Microcontroller / Implementace a vyhodnocení efektivity schématu VeraGreg na nízkonákladovém mikrokontroléru (2019) [pdf]
 • Jan Brejník: Side-channel attack countermeasures based on dynamic reconfiguration of FPGA / Obrany proti útokům postranními kanály založené na dynamické rekonfiguraci FPGA (2019) [pdf]
 • Petr Socha: Software toolkit for side-channel attacks / Programová výbava pro realizaci útoků postranními kanály (2019) [pdf]

Bachelor theses

 • René Gál: Remote Side-Channel Attack on AES / Vzdálený útok postranními kanály na šifru AES (2024) [pdf]
 • Lukáš Daněk: Implementation of Paillier cryptosystem & fault-injection attack on CEC 1702 processor / Implementace Paillierova kryptosystému a útok injekcí chyb na procesoru CEC 1702 (2022) [pdf]
 • Tereza Horníčková: Power Analysis of Cryptographic Processor CEC 1702 / Odběrová analýza kryptografického procesoru CEC 1702 (2022) [pdf]
 • Vít Mašek: Versatile Hardware Framework for Elliptic Curve Cryptography / Víceúčelová hardwarová platforma pro kryptografii nad eliptickými křivkami (2022) [pdf]
 • Adam Rektořík: Effect of signal-to-noise ratio on the success of a side channel attack / Vliv odstupu signálu od šumu na úspěšnost útoku postranním kanálem (2022) [pdf]
 • Petr Moucha: Dummy and multiple rounds countermeasure of PRESENT cipher in FPGA / Ochrana šifry PRESENT prostřednictvím falešných a vícenásobných rund na FPGA (2020) [pdf]
 • Martin Mašek: Influence of fault-injection prevention of hardware implementation of AES on its resistance against power analysis attacks / Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou (2018) [pdf]
 • Ondřej Semrád: Differential Power Analysis Attack on AES Implementation in Xilinx FPGA / Útok rozdílovou odběrovou analýzou na implementaci algoritmu AES na platformě Xilinx (2017) [pdf]
 • Jan Říha: Side channel attack on AES Implementation in Altera FPGA / Útok postranními kanály na implementaci algoritmu AES na platformě Altera (2017) [pdf]
 • Lukáš Mazur: Side channel analysis of cryptographic algorithms implementations / Útoky postranními kanály na implementace kryptografických algoritmů (2017) [pdf]
 • Jan Severyn: Side channel analysis of cryptographic algorithms implementations / Útoky postranními kanály na implementace kryptografických algoritmů (2017) [pdf]